Vývoj aplikácií

Každý niečo potrebuje a my sme radi, ak môžeme pomôcť. Vytváranie jedinečných riešení, ktoré zákazníkom prinášajú zjednodušenie práce a zvýšený prehľad, je úloha na nás. Skúsený tím špecialistov vytvára aplikácie s použitím rôznych technológií (Reliance 4, D2000, Ruby on Rails, …) v závislosti od požiadaviek zákazníka, za účelom dosiahnutia čo navyššieho komfortu. Pri našich riešeniach nie sme striktne zameraní na využitie jednej vývojovej platformy. Súčasné využitie viacerých platforiem nám umožňuje vysokú flexibilitu pri návrhu riešení potrebných nielen v energetickom priemysle. Pre obchodné systémy používame osvedčené vývojové platformy: MS Visual Studio .net a Enterprise Architect. Využívame overené postupy vývoja s jasným rozdelením rolí s rovnocenným dôrazom na všetky zložky vývoja softvéru, ktoré odovzdávame zdokumentované v jazyku UML. Vo výsledku tak zaručujeme spoľahlivé, stabilné a funkčné riešenie, s potenciálom ďalšieho rozvoja. V oblasti vývoja software ponúkame:
 • Podpora obchodu s energiami a CRM riešenia
 • Automatický zber a spracovanie údajov
  • Ďiaľkový odpočet rôznych druhov energie (vodomery, plynomery, elektromery, merače tepla,…)
  • Spracovanie údajov a ich správ v reálnom čase podľa požiadaviek zákazníka
 • Automatizácia objednávok, reportingu a vyhodnocovania informácií
  • Spracovanie energetických bilancií
  • Odosielanie reportov tretím stranám (OKTE, SEPS, distribučné spoločnosti, zákazníkom, …)
 • Web aplikácie a integrácia IT v podnikovom prostredí
  • Nasadenie aplikácií v našom dátovom centre, alebo u zákazníka
  • Dostupnosť aplikácií cez internet prehliadač, smartfón, tablet, …
 • Smart Metering
  • Ďiaľkové odčítanie, spracovanie a vizualizácia hodnôt z elektromerov podľa platnej legislatívy
  • Prehľad aktuálnych dát pomocou web rozhrania
 • Riadenie a optimalizácia teplarenskych kotlov