Konzultačné služby

Pre účastníkov trhu s elektrinou a plynom ponúkame analýzy, odborné poradenstvo a spracovanie štúdií v zameraní na:
  • pravidlá a procesy liberalizovaného trhu s elektrinou a plynom s dopadom na vnútorné procesy spoločnosti a ich optimalizáciu
  • posúdenie aktuálneho stavu firemnej energetiky v závislosti od zamerania spoločnosti
  • plánovanie spotreby a výroby energií
  • ekonomiku prevádzky a energetickú stratégiu spoločnosti
  • odporúčanie nasadenia energetických a energeticko-obchodných softvérových riešení
  • konfiguráciu a konzultáciu energetických a energeticko-obchodných softvérových riešení
  • návrh procesov obchodnej a energetickej stratégie a ich implementáciu v softvérových riešeniach