Smart Metering

Ak sa Vás týka povinnosť zavádzania inteligentných meracích systémov (podľa vyhlášky č. 358/2013 Z.z.) alebo potrebujete získať prehľad o spotrebe elektrickej energie, pripravili sme pre Vás službu Smart Metering. Radi Vám poradíme a/alebo pomôžeme zrealizovať optimálne riešenie potrebných HW prvkov potrebných na komunikáciu merania. Automatizovaný zber a spracovanie údajov zabezpečí všetky povinnosti vyplývajúce z vyhlášky. Merané údaje sú prezentované vo forme webovej aplikácie dostupnej pomocou chráneného prístupu z internetového prehliadača (mobil, tablet, počítač). Tieto údaje môžete ďalej v obmedzenej forme poskytnúť aj Vašim klientom a rozšíriť kvalitu poskytovania Vašich služieb. Výhody:
  • Optimalizácia nákladov pri navrhovaní a inštalácii IMS
  • Možnosť odpočtu po každej ukončenej 15 minúte
  • Spracovanie, archivácia a vizualizácia údajov formou webovej aplikácie
  • Automatizácia odpočtu elektromerov
  • Automatické dopĺňanie náhradných hodnôt pri poruchách merania
  • Automatizované riešenie pre plnenie zákonných povinností
  • Upozorňovanie na výpadky merania, manipuláciu s elektromermi
  • Možnosť exportovať údaje do MS Excel
Video prezentácia