Energetické služby

Pre klientov s možnosťami ovplyvňovania výroby alebo spotreby poskytujeme nepretržité 24/7 služby optimalizácie automatického riadenia, plánovania a nákupu elektrickej energie za účelom znižovania nákladov na odchýlku bilančnej oblasti. Uvedomujeme si, že finančná realizácia takýchto projektov býva veľmi náročná, preto našim klientom ponúkame možnosť realizácie formou priebežného splácania z dosiahnutého zisku. Súčasťou služby je aj vizualizácia energetickej sústavy podniku formou SCADA riešení s možnosťou nastavovania parametrov ovplyvňujúcich priebeh regulácie. Táto vizualizácia je dostupná aj pre tablety či mobilné telefóny, čím zabezpečujeme vysokú informovanosť a dostupnosť pre našich klientov, nech sú v práci alebo trávia chvíle voľna. Naším zákazníkom ponúkame aj možnosť upozorňovania na želané stavy energetickej sústavy formou mailov alebo sms správ, čím ich odbremeňujeme od večného vysedávania za obrazovkou počítača. V oblasti energetických služieb ponúkame:
  • TASK – efektívne plánovanie úloh
  • PLANNER – zdokonalené plánovanie spotreby elektrickej energie