Automatický zber a spracovanie meraných údajov

Chceli by ste mať v každom okamihu dokonalý prehľad o vašej spotrebe ? Pomáhame navrhnúť a zrealizovať efektívne a lacné spôsoby pre automatické nakomunikovanie Vašich meračov elektriny, zemného plynu, vody, tepla a akýchkoľvek iných. Namerané údaje spracovávame a zobrazujeme podľa Vašich požiadaviek v reálnom čase s maximálnym časovým oneskorením 1 minúty, výsledkom čoho sú prehľadné bilancie zobrazované vo forme tabuľky a grafu prístupné cez internetový prehliadač vo Vašom mobilnom telefóne, tablete alebo na Vašej pracovnej stanici. Zobrazovanie spotreby a plánovanie je možné po skupinách a jednotlivo. Takisto je možnosť definovania agregovaných skupín, exportovania údajov z definovaného časového intervalu, vyhodnotenie a zobrazenie kvality nameraných dát a nastavenie prístupových práv pre užívateľov.
V prípade potreby zabezpečíme automatickú tvorbu a odosielanie reportov tretím stranám. Upozorníme Vás na výpadky merania alebo medzné hodnoty formou SMS správ, mailov alebo alarmovaním priamo v našej aplikácii. Máme úplnú kontrolu nad obsahom a vlastnosťami systému a dokážeme ho ľubovoľne upravovať. Záleží len na Vašich potrebách a požiadavkách.
Naše riešenia vám zjednodušia život, ušetria čas a financie, získate prehľad, kdekoľvek sa nachádzate.
Výhody:
  • aktuálne informácie vždy k dispozícii
  • prehľadnosť plánov a odchýlky
  • automatické preberanie plánovaných hodnôt
  • vyhodnotenie
  • zobrazovanie kvality dát
  • automatické nahradzovanie chýbajúcich dát
  • notifikácia formou sms, mail, v aplikácii
  • predikcia spotreby
  • úspora času a financií