Podpora

Snažíme sa podať pomocnú ruku zákazníkom čo najskôr po nahlásení incidentu. Práve budujeme centrálny portál pre evidenciu a riadenie problémov, incidentov, zmien a konfigurácií. Portál zabezpečí prehľadné zadávanie a evidenciu všetkých záznamov. Tým bude zabezpečené, že všetky požiadavky majú svojho riešiteľa. Záznamy o incidentoch a problémoch budú spätne vyhľadateľné.