SMART ENERGY

Riešenia pre Vás

Vývoj smart aplikácií

Presne cielime riešenia, ktoré prinášajú zjednodušenie práce a zvýšený prehľad.

Nepretržité 24/7 služby

Riešime problémy a optimalizujeme situácie za Vás.

Konzultačné služby

S nami máte v rukách vždy dve esá. Analýzy, odborné poradenstvo a spracovanie štúdií vždy k dispozícii.

IT služby

Komplexné zastrešenie dodávok hardvéru a softvéru. Neprekvapí nás žiadna situácia.

SMARTEN

prinášame nové spojenia

Priateľská energia

Snažíme sa o kvalitné poskytovanie služieb a vývoj produktov. Použitím najnovších technológií zabezpečujeme vysokú dostupnosť a efektívnosť riešení. Spokojnosť našich klientov často prerastá do partnerskej spolupráce aj v iných oblastiach, kde im pomáhame, či už vývojom softvéru, odporúčaním alebo štúdiami, prekonávať zložité situácie a zvýhodňovať ich pozíciu na energetickom trhu. Jedným z dôvodov úspechu našej spoločnosti sú aj spokojní zamestnanci, ktorí s ochotou poskytujú svoje odborné znalosti a neustále sa vzdelávajú v oblastiach, ktoré sú potrebné pre našich klientov. Udržanie tvorivého prostredia a partnerskej spolupráce považujeme za dôležité meradlo a hlavný cieľ úspechu.
55
Nepretržité 24/7 služby

optimalizácie automatického riadenia

100
Priateľské pracovné prostredie

flexibilná pracovná doba, ústretový prístup, technické prostriedky, odborné školenia

100
Budujeme centrálny portál

podpora evidencie a riadenie problémov, incidentov, zmien a konfigurácií

95
Spokojnosť zákazníkov

5% si nechávame pre seba, aj my chceme byť spokojní

PROJEKT
ZEENO – Výskum a vývoj v oblasti zvýšenia energetickej efektívnosti neregulovaných odberateľov s využitím IoT technológie a obnoviteľných zdrojov

Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hlavný cieľ projektu

Výskum nových nástrojov, aplikácií a zariadení, ktorých uplatňovanie je nevyhnutné pre nastavenie kvalitatívne nových pomerov vo vzťahu distribúcie elektrickej energie na úrovni priemyselných podnikov a maloodberateľov v rámci bilančnej skupiny.

Hlavný partner projektu: ENSTRA a.s.